Over ons

Alles over bier en gezondheid
Kennisinstituut Bier wil de kennis vergroten over verantwoorde bierconsumptie en het effect hiervan op de gezondheid. Het instituut doet dit door wetenschappelijke kennis te verzamelen, te duiden en in perspectief te plaatsen voor verschillende doelgroepen (bv. professionals, wetenschappers, media).

Onderzoek & Communicatie
Wetenschap is de basis van de activiteiten van Kennisinstituut Bier. Al het wetenschappelijke onderzoek naar de gezondheidseffecten van biomedische, psychosociale en voedingskundige aspecten van verantwoorde alcoholconsumptie wordt bijgehouden. Vervolgens plaatst Kennisinstituut Bier de wetenschappelijke bevindingen in context en maakt ze actief beschikbaar. Daarnaast signaleert het instituut ontwikkelingen in wetenschappelijk alcoholonderzoek en levert een bijdrage aan het wetenschappelijke debat rond matige alcoholconsumptie en gezondheid.

Over Kennisinstituut Bier
Kennisinstituut Bier is een stichting opgericht in 2009. Nederlandse Brouwers is de belangrijkste financier van Kennisinstituut Bier. In het bestuur zitten drie gerenommeerde wetenschappers en een vertegenwoordiger uit de brouwerijsector. De wetenschappers in het bestuur zien erop toe dat alle aspecten rondom verantwoorde bierconsumptie en gezondheid worden belicht en de communicatie gebalanceerd is. Het kantoor is gevestigd in Wageningen, het hart van de Food Valley.