Ga je door ziekte minder drinken? (gepubliceerd)

Als je ziek wordt pas je soms je leefstijl aan. Deze studie onderzoekt of mensen waarbij de gezondheidstoestand verandert ook hun drinkpatroon aanpassen. En met welke factoren dit samenhangt.


Uitvoering
Ruim 50.000 Zweden hebben vragenlijsten ingevuld over hun gezondheidstoestand en drinkpatroon. Aan de hand van deze data wordt bekeken of er een verband is tussen een veranderende zelfbeoordeelde gezondheidstoestand en drinkpatroon.

Conclusie
Vergeleken met mensen die gedurende de hele periode matig blijven drinken, blijkt dat mensen die niet drinken, gestopt zijn met drinken, of zwaar drinken, een slechtere zelf-gerapporteerde gezondheid hebben. Socio-demografische, leefstijlfactoren en langdurige ziekte bieden geen verklaring voor deze uitkomst. Bij mensen die gestopt zijn met drinken blijkt er ook een associatie te zijn met psychologische klachten.

Uitvoering: Karolinska Institutet,Institute of Environmental Medicine, Unit of Translational Epidemiology, Stockholm, Zweden
Financiering: Kennisinstituut Bier

Publicatie
Gémes K, Moeller J, Engström K, et al Alcohol consumption trajectories and self-rated health: findings from the Stockholm Public Health Cohort BMJ Open 2019;9:e028878. doi: 10.1136/bmjopen-2018-028878

Meer informatie
Slechtere gezondheid is van invloed op drinkgewoonten
Onderzoeksvoorstel: Exploring the dynamic relationship between alcohol consumption trajectories and different aspect of health