Bier, wijn en sterkedrank en het risico op diabetes type 2

Dat alcohol het risico op het krijgen van diabetes type 2 verlaagt was al bekend. Voor het eerst kijken onderzoekers in een meta-anlyse naar de verschillende dranken. Wijn komt als beste uit de bus, maar ook bij bier en sterkedrank lijken positieve effecten zichtbaar. De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Diabetes Investigation.


Meta-analyse
De Chinese onderzoekers1 analyseerden de relatie tussen bier, wijn en sterkedrank en het risico op het krijgen van diabetes type 2 in 13 verschillende cohortstudies. De relaties tussen alle drie de dranksoorten en diabetes type 2 risico zijn U-vormig: matige consumptie (20-30 gram bier/wijn en 7-15 gram sterkedrank) verlaagt het risico op diabetes type 2 het sterkst. Hogere consumptie van bier (>20 g/dag), wijn (>80 g/dag) of sterkedrank (>15 g/dag) verhoogt het risico juist. Alleen de relatie met wijnconsumptie is significant. De relaties met bier- en sterkedrankconsumptie zijn (niet-significante) trends.

In perspectief
Het was al bekend dat alcohol het risico op diabetes type 2 verlaagt3-4 en dat verschillende typen drank mogelijk een ander effect hebben op hart- en vaatziekten5. De huidige meta-analyse is de eerste die het effect van verschillende typen drank op diabetes type 2 risico onderzoekt.

Mechanisme
Het is onduidelijk waarom wijn het risico significant verlaagt en bier en sterkedrank niet. Volgens de onderzoekers is een mogelijke verklaring dat wijn het polyfenol resveratrol bevat. Dierstudies laten zien dat resveratrol belangrijk is voor de glucoseregulatie in het bloed2. Daarbij heeft resveratrol een oxidatieve functie doordat het in staat is om oxidatieve stress veroorzaakt door het verteren van een maaltijd op te vangen. Een andere mogelijke verklaring is dat hoge wijnconsumenten over het algemeen tot een hogere sociale klasse behoren. Het behoren tot een hogere sociale klasse is ook geassocieerd is met lagere risico op diabetes type 26-7.

Bronnen:

  1. J. Huang, X. Wang, Y. Zhang, Specific types of alcoholic beverage consumption and risk of type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis, Journal of Diabetes Investigation, 2017, 8(1), p56-68 
  2. Cote CD, Rasmussen BA, Duca FA, et al. Resveratrol activates duodenal Sirt1 to reverse insulin resistance in rats through a neuronal network. Nat Med 2015; 21: 498–505.
  3. Carlsson S, Hammar N, Grill V. Alcohol consumption and type 2 diabetes Meta-analysis of epidemiological studies indicates a U-shaped relationship. Diabetologia 2005; 48: 1051–1054.
  4. Koppes LL, Dekker JM, Hendriks HF, et al. Moderate alcohol consumption lowers the risk of type 2 diabetes: a meta-analysis of prospective observational studies. Diabetes Care 2005; 28: 719–725.
  5. Smyth A, Teo KK, Rangarajan S, et al. Alcohol consumption and cardiovascular disease, cancer, injury, admission to hospital, and mortality: a prospective cohort study. Lancet 2015; 386: 1945–1954.
  6. Demakakos P, Marmot M, Steptoe A. Socioeconomic position and the incidence of type 2 diabetes: the ELSA study. Eur J Epidemiol 2012; 27: 367–378.
  7. Agardh E, Allebeck P, Hallqvist J, et al. Type 2 diabetes incidence and socio-economic position: a systematic review and meta-analysis. Int J Epidemiol 2011; 40: 804–818.