Biertje helpt herstellen na een stresstest

Nederlandse onderzoekers concluderen dat een biertje na een mentale stresstest het fysiek herstellen van de stress vergemakkelijkt. Dit is nog niet vaak onderzocht. Dit artikel is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Alcohol. 

Bier na stress
Onderzoekers van Wageningen University & Research1 concluderen dat alcoholhoudend bier na een mentale stresstest helpt of fysiek te herstellen van de stress. De stresshormonen ACTH en cortisol zijn bij alcoholhoudend bier verlaagd vergeleken met alcoholvrij bier. Ook veroorzaakt alcoholhoudend bier een verlaging in het aantal witte bloedcellen (monocyten) en de chemokine IL-8. Dit betekent dat bier een (bescheiden) vermindering van de immuunreactie tijdens het stressherstel veroorzaakt. Er was geen effect op andere stresshormonen (DHEA) en andere parameters van het immuunsysteem (IL-1β, IL-6, TNF-alfa en lymfocyten). Het effect van bier voorafgaand aan een mentale stresstest is al vaak onderzocht2-5. Uniek aan dit onderzoek is dat het een van de eerste is over het effect van bier ná een stresstest.

Stresstest
De onderzoekers onderzochten het effect van bier na een stresstest in 24 gezonde mannen van 21 – 40 jaar. De stresstest bestond uit verschillende taken, waaronder een rekentest onder tijdsdruk en een korte presentatie geven voor een groep mensen. De deelnemers dronken óf twee alcoholhoudende biertjes (in totaal ±26 gram alcohol) óf twee alcoholvrije biertjes (<0.5 g alcohol) binnen 30 minuten nadat ze de stresstest hadden gedaan. Vervolgens hielden de onderzoekers drie uur lang de fysieke stressreactie van de mannen bij door regelmatig hartslag te meten en bloedmonsters af te nemen. Uit de bloedmonsters bleken hormoon- en immuunreactie op de stress.

Stress
Stress-gerelateerde ziekten, zoals hart- en vaatziekten, komen steeds vaker voor. Daarom is het belangrijk om het effect van bier (en alcohol) op de stressreactie van het lichaam te onderzoeken. Stresshormonen en het immuunsysteem, zoals het aantal monocyten en IL-8, hebben allemaal een belangrijke rol in het ontstaan en verloop van hart- en vaatziekten6-7. Het onderzoeken van de korte en lange termijneffecten van bier op een stressreactie helpt om het ontstaan en voorkomen van dit soort ziekten beter te begrijpen.

Bronnen:

  1. I.C. Schrieks, M.M. Joosten, W.A.A. Klopping-Ketelaars, R.F. Witkamp, H.F.J. Hendriks, Moderate alcohol consumption after a mental stressor attenuates the endocrine stress response, Alcohol (57) (2016), pp 29 – 34
  2. I.M. Balodis, K.E. Wynne-Edwards, M.C. Olmstead, The stress–response-dampening effects of placebo, Hormones and Behavior, 59 (4) (2011), pp. 465–472
  3. X. Dai, J.Thavundayil, C. GianoulakisResponse of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis to stress in the absence and presence of ethanol in subjects at high and low risk of alcoholism, Neuropsychopharmacology, 27 (3) (2002), pp. 442–452
  4. K.J. Sher, B.D. Bartholow, K. Peuser, D.J. Erickson, M.D. Wood, Stress-response-dampening effects of alcohol: Attention as a mediator and moderator, Journal of Abnormal Psychology, 116 (2) (2007), pp. 362–377
  5. R.W. Levenson, K.J. Sher, L.M. Grossman, J. Newman, D.B. Newlin, Alcohol and stress response dampening: Pharmacological effects, expectancy, and tension reduction, Journal of Abnormal Psychology, 89 (4) (1980), pp. 528–538
  6. R.E. Gerszten, E.A. Garcia-Zepeda, Y. Lim, M. Yoshida, H.A. Ding, M.A. Gimbrone, A. Rosenzweig, et al.. MCP-1 and IL-8 trigger firm adhesion of monocytes to vascular endothelium under flow conditions, Nature, 398 (6729) (1999), pp. 718–72
  7. A. Simonini, M. Moscucci, D.W. Muller, E.R. Bates, F.D. Pagani, M.D. Burdicht, et al., IL-8 is an angiogenic factor in human coronary atherectomy tissue, Circulation, 101 (13) (2000), pp 1519 – 1526