Nieuws

15 July 2021
Van de meer dan 100 kankersoorten die voorkomen zijn er 6 waarbij alcoholconsumptie een rol kan spelen, te weten: borst-, dikkedarm-, hoofd-, hals-, lever- en slokdarmkanker. Recent onderzoek schat dat in 2020 wereldwijd 4,1% van de kankergevallen toe te schrijven is aan alcoholconsumptie. Dit komt...
22 June 2021
Net als in 2005 geeft de Gezondheidsraad in de nieuwe ‘Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen’ de aanbeveling om alcohol helemaal te mijden tijdens zwangerschap. Er kan op basis van recente wetenschappelijke literatuur weer geen veilige hoeveelheid worden aangegeven. Hoe meer je drinkt, hoe...
17 June 2021
Matige alcoholconsumptie is geassocieerd met een lager risico op hart- en vaatziekten. Er is echter maar weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen alcoholconsumptie en het risico op bloedstolsels in aderen, ook wel veneuze trombo-embolie genoemd. Een recent gepubliceerde meta-analyse1 vindt...
10 June 2021
De bevolking vergrijst en het aantal mensen met cognitieve stoornissen en dementie neemt toe. Een recente meta-analyse1 onderzoekt of alcohol-, koffie- en theeconsumptie het risico op het ontwikkelen van deze gezondheidsproblemen beïnvloedt. Alle drie de dranken lijken geassocieerd met een lager...
01 June 2021
Het drinken van alcohol, en dan met name overmatig drinken, kan leiden tot ziekteverzuim op de werkplek. Dit heeft economische gevolgen door verminderde productiviteit. Een recent gepubliceerde meta-analyse1 voert als eerste een dosis-responsanalyse uit. Het onderzoek vindt een J-vormige associatie...