Bierbuik nog niet rond

In de volksmond heet een dikke naar voren uitpuilende buik een bierbuik. Wetenschappelijk onderzoek geeft echter geen uitsluitsel of bier hiervoor verantwoordelijk is. Er lijkt een trend dat meer dan twee glazen bier per dag bij mannen de buikomvang doet toenemen. Maar voor een harde conclusie is meer onderzoek noodzakelijk.

Onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen analyseerden alle bestaande studies met data over bierconsumptie en overgewicht om een beter beeld te krijgen van het ontstaan van de bierbuik. Ze publiceren hierover in het wetenschappelijke tijdschrift Nutrition Reviews. Ze bekeken het verband tussen bierconsumptie en lichaamsgewicht, BMI (Body Mass Index), buikomvang en middel-heupomtrek. In totaal werden 35 bevolkingsonderzoeken (ruim 620.000 deelnemers) en 12 experimentele studies (bijna 500 proefpersonen) onder de loep genomen.

Mannen versus vrouwen
Bij mannen werd in de meeste bevolkingsstudies geen of een positief verband gevonden tussen bierconsumptie en overgewicht. Een beperkt aantal studies heeft gekeken naar de relatie tussen mate van bierconsumptie en overgewicht. Uit deze studies blijkt dat bij mannen bij consumptie van meer dan 4 liter bier (= meer dan 16 glazen) per week er mogelijk wel een relatie is met een dikkere buik. Bij matige consumptie lijkt de buik niet in omvang toe te nemen. Voor vrouwen was een conclusie lastig, omdat vrouwen minder vaak bier drinken en er dus minder data beschikbaar zijn.

Lastige conclusie
Nathalie Bendsen, Universiteit van Kopenhagen: “De kwaliteit van de studies die onder de loep zijn genomen was niet optimaal. Veel studies hebben gekeken naar alcoholgebruik en overgewicht, maar slechts een beperkt aantal keek daarbij gedetailleerd naar bierconsumptie. Verder kan er sprake zijn van eventuele verstorende factoren in de verschillende onderzoeken. Zo hebben bierdrinkers mogelijk een ongezonder eetpatroon, roken ze meer en bewegen ze minder. Daarnaast kan het drinkpatroon van invloed zijn.”

Vervolgonderzoek
Om te onderzoeken in hoeverre het eetpatroon van een bierdrinker van belang is bij het ontstaan van een dikke buik is dit jaar een onderzoek gestart naar het eetgedrag en de nutriëntinname van een bierdrinker ten opzichte van drinkers van andere alcoholhoudende dranken. De vraag blijft of een dikke buik wel een bierbuik genoemd mag worden.

Bron: Bendsen NT, Christensen R, Bartels EM, Kok FJ, Sierksma A, Raben A, Astrup A. Is beer consumption related to measures of abdominal and general obesity? Nutrition Reviews 2013; 71(2):67-87.

Lees ook een interview met onderzoekster Nathalie Bendsen