Instituut

Kennisinstituut Bier is het wetenschappelijke instituut op het gebied van verantwoorde bierconsumptie in relatie tot gezondheid. Het richt zich op professionals zoals (para)medici en voedingsvoorlichters. Het instituut wil gedegen, wetenschappelijke kennis over verantwoorde bierconsumptie en gezondheid toegankelijk en toepasbaar maken.

Kennisinstituut Bier geeft achtergrondinformatie over biomedische, psychosociale en voedingskundige aspecten van verantwoorde bierconsumptie en het ontwikkelt voorlichtingsmateriaal.

Nederlandse Brouwers, de overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van in Nederland gevestigde bierbrouwerijen, financiert Kennisinstituut Bier. Deze financiële bijdrage wordt gezien als getuigenis om een actieve rol te spelen in de groeiende vraag naar objectieve en wetenschappelijk onderbouwde informatie over gezonde voeding. Via Kennisinstituut Bier dragen de bierbrouwerijen hier graag aan bij.