Gezondheid

Hier vindt u wetenschappelijke informatie over bier en gezondheid. In de loop der tijd komen steeds meer onderwerpen aan bod. Via de nieuwsbrief stellen we u op de hoogte van belangrijke aanvullingen.

Bier heeft effect op de gezondheid. Deze effecten kunnen positief en negatief zijn en op de lange en korte termijn optreden. Nog lang niet alle effecten van bier op de gezondheid zijn uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Maar één ding is in ieder geval duidelijk: overmatige alcoholconsumptie heeft schadelijke gevolgen.

In dit gedeelte van de website kunt u lezen wat er op wetenschappelijk gebied bekend is over verantwoorde bierconsumptie in relatie tot gezondheid. Want verantwoorde bierconsumptie kan passen in een gezonde leefstijl. Verantwoord betekent voor mannen die gewend zijn alcohol te drinken maximaal twee standaardglazen en voor vrouwen maximaal een standaardglas per dag.

Beter geen alcohol
Voor een aantal groepen en in sommige situaties is het beter om helemaal geen alcohol te consumeren. Dit geldt voor:

  • jongeren onder de 18 jaar,
  • vrouwen de zwanger zijn of willen worden,
  • vrouwen die borstvoeding geven,
  • bij verkeersdeelname,
  • bij bedienen van machines,
  • net voor lichamelijke inspanningen zoals sport,
  • in combinatie met bepaalde medicijnen en ziekten.


Geheelonthouders en gewenning
Geheelonthouders worden niet aangemoedigd om (met mate) alcohol te gaan drinken. Alcoholconsumptie kan in sommige gevallen leiden tot gewenning en overmatig gebruik wat schadelijk is voor de gezondheid.

Bewijskracht
Door het wereldwijde, relevante onderzoek in kaart te brengen, te beoordelen en te wegen op bewijskracht kunnen wetenschappelijk onderbouwde adviezen tot stand komen. Dit zijn algemene adviezen die niet altijd voor iedereen gelden. Daarom worden vaak bewoordingen als ‘mogelijk’ en ‘kan’ gebruikt. Voor persoonlijk advies is overleg met een arts, diëtist of andere behandelaar noodzakelijk.

Voortschrijdend inzicht
De resultaten van nieuw onderzoek kunnen inzichten veranderen. Dit voortschrijdend inzicht is eigen aan wetenschapsbeoefening. Maar één enkel onderzoek is meestal niet voldoende om een advies bij te stellen. Daarvoor is meer bevestigend onderzoek nodig. Adviesrapporten zoals de Richtlijnen goede voeding 2006 van de Gezondheidsraad zijn gebaseerd op honderden publicaties.

 

Factsheet:
Subscribe to Gezondheid