Gezondheid

Hier vindt u wetenschappelijke informatie over bier en gezondheid. In de loop der tijd komen steeds meer onderwerpen aan bod. Via de nieuwsbrief stellen we u op de hoogte van belangrijke aanvullingen.

Bier heeft effect op de gezondheid. Deze effecten kunnen positief en negatief zijn en op de lange en korte termijn optreden. Nog lang niet alle effecten van bier op de gezondheid zijn uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Maar één ding is in ieder geval duidelijk: overmatige alcoholconsumptie heeft schadelijke gevolgen.

In dit gedeelte van de website kunt u lezen wat er op wetenschappelijk gebied bekend is over verantwoorde bierconsumptie in relatie tot gezondheid. Want verantwoorde bierconsumptie kan passen in een gezonde leefstijl. Verantwoord betekent voor mannen die gewend zijn alcohol te drinken maximaal twee standaardglazen en voor vrouwen maximaal een standaardglas per dag.

Beter geen alcohol
Voor een aantal groepen en in sommige situaties is het beter om helemaal geen alcohol te consumeren. Dit geldt voor:

  • jongeren onder de 18 jaar,
  • vrouwen de zwanger zijn of willen worden,
  • vrouwen die borstvoeding geven,
  • bij verkeersdeelname,
  • bij bedienen van machines,
  • net voor lichamelijke inspanningen zoals sport,
  • in combinatie met bepaalde medicijnen en ziekten.


Geheelonthouders en gewenning
Geheelonthouders worden niet aangemoedigd om (met mate) alcohol te gaan drinken. Alcoholconsumptie kan in sommige gevallen leiden tot gewenning en overmatig gebruik wat schadelijk is voor de gezondheid.

Bewijskracht
Door het wereldwijde, relevante onderzoek in kaart te brengen, te beoordelen en te wegen op bewijskracht kunnen wetenschappelijk onderbouwde adviezen tot stand komen. Dit zijn algemene adviezen die niet altijd voor iedereen gelden. Daarom worden vaak bewoordingen als ‘mogelijk’ en ‘kan’ gebruikt. Voor persoonlijk advies is overleg met een arts, diëtist of andere behandelaar noodzakelijk.

Voortschrijdend inzicht
De resultaten van nieuw onderzoek kunnen inzichten veranderen. Dit voortschrijdend inzicht is eigen aan wetenschapsbeoefening. Maar één enkel onderzoek is meestal niet voldoende om een advies bij te stellen. Daarvoor is meer bevestigend onderzoek nodig. Adviesrapporten zoals de Richtlijnen goede voeding 2006 van de Gezondheidsraad zijn gebaseerd op honderden publicaties.

 

Factsheet:

Hoeveel alcohol drinkt Nederland?

In 2020 is het aantal mensen dat zich aan de alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad houdt licht gestegen. Ook is het aantal zware en overmatige drinkers gedaald. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut die jaarlijks wordt gepresenteerd.

Definities alcoholconsumptie

Alcoholconsumptie komt voor in allerlei vormen en maten. Er bestaan dan ook talloze termen voor type drinkers en soorten drankconsumptie. Kennisinstituut Bier rapporteert vooral over matige alcoholconsumptie. Maar wat houdt matige alcoholconsumptie precies in? En wat voor andere type drinkers en drinkpatronen kunnen we onderscheiden?

Alcoholonderzoek

Om de effecten van matige alcoholconsumptie op de gezondheid te onderzoeken zijn er verschillende onderzoeksmethodes. Hier leggen we uit welke vormen van onderzoek gangbaar zijn en welke plus- en minpunten deze methodes hebben.

Factsheet:
Subscribe to Gezondheid