Zware alcoholconsumptie vermindert vermogen tot bloedvatverwijding: een systematische review

20/09/2021

Een nieuwe systematische review1 kijkt naar de korte- en langetermijneffecten van alcoholconsumptie op het vermogen van een slagader te verwijden wanneer de bloedstroom toeneemt; ook wel flow-gemedieerde dilatatie genoemd. Dit is een belangrijke functie omdat een afname van dit vermogen cardiovasculaire problemen zoals hypertensie en coronaire hartziekte kan veroorzaken. De auteurs concluderen dat lichte tot matige alcoholconsumptie minimale effecten heeft, maar dat zware alcoholconsumptie is geassocieerd met een verminderde flow-gemedieerde dilatatie.

Wat is er al bekend? Er is nog geen eerdere systematische review gedaan naar het effect van alcohol op flow-gemedieerde dilatatie. Maar onderzoek laat een J-vormige relatie zien tussen alcoholconsumptie en hart- en vaatziekten: matige alcoholconsumptie verlaagt het risico in vergelijking met niet drinken, maar zware alcoholconsumptie verhoogt het risico.

Wat voegt dit onderzoek toe? Deze systematische review kijkt naar de acute, korte- en langetermijneffecten van verschillende hoeveelheden alcohol op flow-gemedieerde dilatatie.

Wat is flow-gemedieerde dilatatie?
Flow-gemedieerde dilatatie (FMD) verwijst naar verwijding van een slagader wanneer de bloedstroom in die slagader toeneemt. Een lagere FMD betekent een hoger risico op toekomstige cardiovasculaire problemen, zoals hypertensie en coronaire hartziekte.

Geen acuut effect van matige consumptie
Er zijn 14 experimenten die kijken naar het acute effect van alcoholconsumptie op FMD. De hoeveelheid alcohol die de deelnemers tijdens de experimenten drinken varieert van twee tot zeven glazen (20 tot 68 gram alcohol). Na het drinken controleren de wetenschappers binnen 30 minuten tot enkele uren of de alcohol de FMD van de deelnemers beïnvloedt.
De resultaten laten zien dat matige alcoholconsumptie – tot 3 drankjes – geen effect lijkt te hebben op FMD. Maar een hogere alcoholconsumptie – 3 tot 5 drankjes – kan FMD verminderen en dus een negatief effect hebben.

Verbeterde FMD voor mensen met hyperlipidemie op korte termijn
Slechts 6 experimenten onderzoeken het kortetermijneffect: de effecten na twee tot vier weken. Matige alcoholconsumptie (2-3 drankjes per dag) heeft minimale invloed op FMD. Maar matige alcoholconsumptie kan FMD op korte termijn verbeteren bij mensen die een vetrijk dieet hebben of mensen met hyperlipidemie (abnormaal hoge vetwaarden in het bloed).

Verminderde FMD op lange termijn
Er zijn ook 11 onderzoeken die de langetermijneffecten van alcoholconsumptie op FMD onderzoeken. De resultaten suggereren dat een hoge alcoholconsumptie – meer dan 3 tot 4 drankjes per dag – gedurende een langere tijd geassocieerd is met een verminderde FMD.

   Sterke punten

  • Systematische review
  • Kijkt naar acute, korte- en langetermijneffecten
  • Experimentele studies
  • Studiekwaliteit wordt beoordeeld

   Beperkingen

  • Resultaten zijn beperkt tot gezonde, jonge, mannelijke personen

Referenties

  1. Hwang, C. L., Piano, M. R., & Phillips, S. A. (2021). The effects of alcohol consumption on flow‐mediated dilation in humans: A systematic review. Physiological reports9(10), e14872.