Wat zijn redenen dat mensen niet drinken? Een systematische review

Over de hele wereld zijn er mensen die geen alcohol drinken, variërend van slechts vijf procent van de mensen in Frankrijk tot bijna honderd procent in Libië1. Wat zijn de redenen achter de beslissing om niet te drinken? Een recente systematische review2 laat zien dat er verschillen zijn tussen mensen die hun leven lang niet drinken, huidige niet-drinkers en voormalige probleemdrinkers.

Wat is er al bekend? Er zijn verschillende redenen waarom mensen niet drinken, waaronder gezondheidsredenen en religie. Ex-drinkers die om gezondheidsredenen zijn gestopt met drinken kunnen de associatie tussen alcoholconsumptie en een bepaalde ziekte beïnvloeden wanneer ze worden opgenomen in de niet-drinkende controlegroep.

Wat voegt deze studie toe? De studie onderzoekt systematisch wat de redenen van verschillende groepen zijn om niet te drinken. De review bevat 31 onderzoeken.

Redenen om niet te drinken
Zoals verwacht variëren de redenen om niet te drinken tussen mensen die hun hele leven lang niet hebben gedronken, huidige niet-drinkers en voormalige probleemdrinkers. Levenslange niet-drinkers hebben gewoon geen interesse in drinken, gevolgd door een afkeer van de effecten van alcohol. Geen interesse in drinken is ook voor huidige niet-drinkers de belangrijkste reden, maar dan gevolgd door gezondheidsredenen. Voor voormalige probleemdrinkers is de reden meestal alleen gezondheidsgerelateerd.

Geslachtsverschillen
De resultaten suggereren dat zowel mannen als vrouwen die nooit of nu niet drinken dezelfde redenen hiervoor hebben. De auteurs noemen echter een studie3 waaruit blijkt dat mannen meer dan twee keer zoveel kans hebben te moeten stoppen met drinken vanwege alcoholgerelateerde problemen.

Religie
Interessant is dat religie nauwelijks wordt genoemd als reden om niet te drinken. De auteurs schrijven dat dit waarschijnlijk komt omdat de meeste van de studies die zijn meegenomen in het onderzoek uit de Verenigde Staten komen. Volgens eerdere studies4,5 geven moslims en druzen in vergelijking met christenen en joden vaker religie als reden om geen alcohol te drinken.

   Sterke punten

  • Studies systematisch gezocht
  • Veel studies inbegrepen

   Beperkingen

  • Klein aantal niet-drinkers per studie
  • Oudste studie is uit 1970; de redenen kunnen sindsdien zijn veranderd
  • De meerderheid van de onderzoeken is uitgevoerd in de VS, dus de resultaten kunnen niet worden gegeneraliseerd naar andere culturen.

References
1. Our World in Data (2019) Alcohol Consumption.  
2. Rosansky, J. A., & Rosenberg, H. (2020). A systematic review of reasons for abstinence from alcohol reported by lifelong abstainers, current abstainers and former problem‐drinkers. Drug and Alcohol Review.
3. Dawson, D. A. (1994). Are men or women more likely to stop drinking because of alcohol problems?. Drug and alcohol dependence36(1), 57-64.
4. Bradby, H., & Williams, R. (2006). Is religion or culture the key feature in changes in substance use after leaving school? Young Punjabis and a comparison group in Glasgow. Ethnicity and Health11(3), 307-324.
5. Moore, M., & Weiss, S. (1995). Reasons for non-drinking among Israeli adolescents of four religions. Drug and alcohol dependence38(1), 45-50.

Fotocredits: 'question mark' via Pexels