Maakt het voor de vochtbalans nog uit of je bier, wijn of sterkedrank drinkt? (gepubliceerd)

Alcohol werkt vochtafdrijvend. Deze studie wil onderzoeken of het alcoholpercentage van de drank nog van belang is bij dit vochtafdrijvende effect in oudere mannen.

Uitvoering
Twintig oudere mannen ( 60 -75 jaar) krijgen drie standaardglazen bier (5%), wijn (13,5%) of jenever (35%) te drinken bij de warme maaltijd. Vervolgens eten en drinken ze 24 uur lang allemaal hetzelfde en verzamelen ze hun urine. De eerste 4 uur wordt hun urineproductie elke uur gemeten. Dit doen ze ook met de alcoholvrije variant van de drank.

Conclusie
Er was geen verschil in urineproductie tussen bier en alcoholvrij bier. Alleen de sterkere alcoholische dranken (wijn en jenever) verhoogde de urineproductie tijdens de eerste 4 uur na inname. Het vochtafdrijvende effect van wijn en jenever was van korte duur; er was geen verschil in urineproductie over 24 uur. Gebaseerd op deze studie is matige alcoholconsumptie van bier, wijn en jenever veilig voor oudere mannen qua vochtafdrijvend effect.

Uitvoering: Wageningen Universiteit en Kennisinstituut Bier
Financiering: European Hydration Institute en Kennisinstituut Bier

Publicatie
Polhuis, C.M.M.; Wijnen, A.M.C.; Sierksma, A.; Calame, W.; Tieland, M. The Diuretic Action of Weak and Strong Alcoholic Beverages in Elderly Men: A Randomized Diet-Controlled Crossover Trial. Nutrients. 2017, 9, 660.

Meer informatie
Drie glazen bier drogen je lijf niet uit