Update NDF Voedingsrichtlijn diabetes

Op Wereld Diabetes Dag (14 november) is de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes verschenen. Gezonde voeding is extra belangrijk voor mensen met diabetes. Onderzoek laat zien dat een gezond voedingspatroon bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met diabetes, op de korte en langere termijn.

Diabetes en alcohol
Wat alcoholconsumptie betreft is de richtlijn van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) hetzelfde gebleven als in de vorige versie. De aanbevelingen volgen de Richtlijnen goede voeding uit 2015 van de Gezondheidsraad (drink niet of maximaal 1 glas per dag). Daarnaast is er bij mensen die bloedglucoseverlagende medicatie gebruiken extra voorlichting nodig over vertraagde hypoglykemie als ze alcohol drinken. Kennisinstituut Bier heeft voor professionals voorlichtingsmateriaal ontwikkeld over diabetes en alcohol, waarin dit effect wordt uitgelegd. Professionals kunnen het materiaal gratis bestellen.

Over de NDF voedingsrichtlijn diabetes
De NDF publiceerde de eerste voedingsrichtlijn in 2006, als basis voor evidence based voedingszorg. Daarbij benadrukt de richtlijn het belang van voedingszorg die geïntegreerd is in de hele diabetesketen. De richtlijn wordt opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met daarin behalve voedingsdeskundigen en diëtisten, ook vertegenwoordigers van diabetespatiënten, zorgverleners en behandelaars. De werkgroep voor de nieuwste editie werd voorgezeten door prof. dr. Edith Feskens, voorzitter van de leerstoelgroep Humane Voeding en Gezondheid aan Wageningen University & Research (WUR). De totstandkoming van deze richtlijn is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het Diabetes Fonds en een bijdrage van WUR. 

Bestel gratis het voorlichtingsmateriaal Diabetes & Alcohol

Bekijk de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2020