Ook matige alcoholconsumptie heeft mogelijk negatief effect op de hersenen

Dat hersenen kwetsbaar zijn voor overmatige alcoholconsumptie was al bekend. Aan de andere kant blijkt uit vele onderzoeken dat matige consumptie juist kan beschermen tegen ziektes als dementie en Alzheimer. Nu blijkt voor het eerst dat alcoholconsumptie vanaf 11 glazen per week het risico op een bepaald soort hersenschade kan verhogen ten opzichte van niet drinken. Dit Britse onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ. Voor vergaande conclusies is meer onderzoek noodzakelijk.

Hersenschade
De onderzoekers keken naar een aantal specifieke vormen van hersenschade, door middel van MRI scans. Rechtszijdige hippocampale atrofie komt drie keer zo vaak voor bij mensen die 11 tot 17 glazen alcohol per week drinken in vergelijking met niet-drinkers. En als je nog meer drinkt, komt het nog vaker voor. Dat is de belangrijkste conclusie van een studie die 550 Britten, voornamelijk mannen, volgde over een periode van 30 jaar1. De uitkomsten bij minder dan 11 glazen per week waren niet eenduidig. Hippocampale atrofie is een belangrijke voorspeller van Alzheimer.

Cognitieve functie
De studie keek ook naar specifieke indicatoren van cognitieve functie. Alcoholconsumptie vanaf 5-6 glazen per week was geassocieerd met snellere achteruitgang van een indicator voor taalvaardigheid. Andere indicatoren van cognitieve functie waren niet geassocieerd met alcoholconsumptie. Er was geen bewijs dat lichte alcoholconsumptie (minder dan 5 glazen per week) een beschermend effect heeft op cognitieve achteruitgang.

In perspectief
Het was al bekend dat overmatig drinken geassocieerd is met dementie, hersenatrofie en Korsakoff. Lichte tot matige alcoholconsumptie zou juist een beschermend effect hebben op cognitieve achteruitgang en beschermen tegen ziektes als Alzheimer en dementie. In dit onderzoek, waar naar specifieke vormen van hersenschade werd gekeken, vinden de onderzoekers dit beschermende effect niet. En vanaf 11 glazen per week vinden ze een verhoogd risico op specifieke vormen van hersenschade. In hoeverre verstorende factoren een rol kunnen spelen is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoeveel de mensen dagelijks dronken. Deze studie laat voorlopige resultaten zien, waaruit geen sterke conclusies kunnen worden getrokken. Meer onderzoek is noodzakelijk om het specifieke effect van alcohol op de hersenen te ontrafelen.

Klik hier voor meer informatie over alcohol en hersenen.

Referentie:
1. A.  Topiwala, Allan, C. L., Valkanova, V., Zsoldos, E., Filippini, N., Sexton, C., Mahmood, A., Fooks, P., Singh-Manoux, A., Mackay, C. E., Kivimäki, M., en Ebmeier, K. P., Moderate alcohol consumption as risk factor for adverse brain outcomes and cognitive decline: longitudinal cohort study., BMJ, vol. 357, p. j2353, 2017.