Nieuwe studie vindt hoger risico op dementie bij niet-drinkers en overmatige drinkers

Een nieuwe langdurige cohortstudie in Engeland bekijkt de associatie tussen alcoholconsumptie en dementie. Over een periode van 23 jaar blijkt dat niet-drinkers en overmatige drinkers een hoger risico hebben op dementie in vergelijking met matige drinkers. De resultaten werden onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ.

Wat is er al bekend?
Sommige studies tonen aan dat matige alcoholconsumptie het risico op dementie kan verlagen. Terwijl geheelonthouders en overmatige drinkers een verhoogd risico zouden hebben. Resultaten zijn echter niet eenduidig en studies zijn niet altijd goed uitgevoerd.

Wat voegt deze studie toe?
De huidige studie heeft deelnemers langdurig gevolgd en alcoholconsumptie op meerdere momenten nagevraagd. Hierdoor kunnen ook veranderingen in drinkgewoonten worden meegenomen. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met cardio-metabole ziekten (waaronder hart- en vaatziekten en diabetes) wat de associatie met dementie zou kunnen verstoren.

Verhoogd risico
Deze studie1onderzoekt de associatie tussen alcoholconsumptie en dementie. Ruim 9000 Britse deelnemers, 35-55 jaar aan het begin van de studie, worden gevolgd over een periode van 23 jaar. Resultaten laten zien dat niet-drinkers een 45% verhoogd risico hebben op dementie, in vergelijking met matige drinkers (1-14 glazen/week). Overmatige drinkers (>14 glazen/week) verhogen hun risico met 18% bij elke 7 glazen per week die ze meer drinken. In deze studie worden matige drinkers als referentiegroep zijn gebruikt, normaliter zijn niet-drinkers de referentiegroep.

Drinkgewoonten op lange termijn
Omdat alcoholconsumptie op meerdere momenten wordt nagevraagd, kijken de onderzoekers ook naar veranderingen in drinkgewoonten. Langdurige niet-drinkers blijken een verhoogd risico te hebben op dementie in vergelijking met langdurige matige drinkers. Dit geldt ook voor mensen die minder gaan drinken en mensen die langdurig meer dan 14 glazen per week drinken. 

Niet-drinkers
De groep niet-drinkers bestaat voornamelijk uit vrouwen van lagere sociaaleconomische klasse met een hoog risico op cardio-metabole ziekten. De groep niet drinkers in deze studie bestaat bovendien uit geheelonthouders, voormalige drinkers en hele lichte drinkers. Aparte analyses laten zien dat het risico op dementie voor al deze drie groepen vergelijkbaar is. Daarom worden deze groepen samengenomen onder niet-drinkers. 

Mechanisme
Het onderliggende mechanisme van de associatie tussen alcoholconsumptie en dementie is nog onduidelijk. Hart- en vaatziekten spelen mogelijk een rol in de associatie. Deze studie laat zien dat het risico op dementie onder niet-drinkers deels verklaard kan worden door een verhoogd risico op cardio-metabole ziekten in deze groep.

Sterke punten

  • Deelnemers langdurig gevolgd en meerdere metingen van alcoholconsumptie.
  • Effect van cardio-metabole ziekten meegenomen
Zwakke punten
  • Studiepopulatie bestaat voornamelijk uit oudere blanke mannen. Resultaten zijn daarom niet een-op-een te vertalen naar andere groepen, bijvoorbeeld vrouwen.

Lees hier meer over alcohol en dementie

Referenties:
1. S. Sabia, Fayosse, A., Dumurgier, J., Dugravot, A., Akbaraly, T., Britton, A., Kivimäki, M., & Singh-Manoux, A. Alcohol consumption and risk of dementia: 23 year follow-up of Whitehall II cohort study. BMJ, vol. 362, 2018.