Nederlanders dronken in 2020 minder alcohol

In 2020 is het aantal mensen dat zich aan de alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad houdt licht gestegen. Ook is het aantal zware en overmatige drinkers gedaald. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut die jaarlijks wordt gepresenteerd.

Alcoholrichtlijn
In 2019 gaf 41% van de volwassen Nederlanders aan geen alcohol of niet meer dan 1 glas per dag te drinken. In 2020 is dat aantal gestegen naar 44%. Daarmee voldoen ze aan de nu geldende richtlijn van de Gezondheidsraad. Meer mannen (57,3%) dan vrouwen (37,4%) voldeden in 2020 aan de alcoholrichtlijn.
In 2014 dronken nog minder volwassenen (± 37%) geen alcohol of maximaal 1 glas per dag. Destijds gold nog de oude alcoholrichtlijn: mannen maximaal 2 glazen per dag, vrouwen maximaal 1. In 2015 is deze richtlijn bijgesteld naar maximaal 1 glas per dag voor zowel mannen als vrouwen.

Minder mensen drinken
Ook het percentage van volwassenen dat drinkt is gedaald. Sinds 2015 schommelt het percentage rond de 80%, maar het is in 2020 gedaald naar 77,6%. Uit het onderzoek blijkt dat van de volwassenen, mannen vaker alcohol drinken dan vrouwen (79% en 68% respectievelijk). Gemiddeld drinken drinkers 1,1 glazen per dag, waarbij mannen 1,4 glas per dag drinken en vrouwen 0,8.
Bijna 13% dronk in 2020 niet, maar daarvoor wel. En zo’n 10% heeft nog nooit alcohol gedronken. In 2019 waren deze percentages nog 11% en 9%.

Hoeveel alcohol drinkt Nederland?
Van de volwassen Nederlanders voldoet dus 44% aan de richtlijn van de Gezondheidsraad. Zo'n 11% is zware drinker en/of overmatige drinker (zie onderstaand figuur voor de definities). De overige 45% drinkt gemiddeld 1 glas per dag. Dit betekent niet dat ze voldoen aan de richtlijn; ze drinken af en toe (of vaker) meer dan 1 glas per dag.

Bron: Statline, CBS, 2021