Meta-analyse vindt geen verband tussen alcoholconsumptie en bloedstolsels in aderen

Lage tot matige alcoholconsumptie is geassocieerd met een verlaagd risico op hart- en vaatziekten. Maar er is nog beperkt onderzoek gedaan naar de relatie tussen alcoholconsumptie en het risico op bloedstolsels in de aderen, ook wel veneuze trombo-embolie genoemd. Een recent gepubliceerde meta-analyse1, gepubliceerd in Frontiers in Nutrition, is de eerste die deze relatie onderzoekt. Resultaten suggereren dat er geen verband is tussen de twee.

Wat is er al bekend? Lage tot matige alcoholconsumptie is geassocieerd met een verlaagd risico op hart- en vaatziekten2, waaronder een lager risico op het ontstaan van bloedstolsels in slagaders3. Er is minder onderzoek naar de relatie tussen alcoholconsumptie en veneuze trombo-embolie. Sommige studies vinden een lager risico bij hogere alcoholconsumptie, anderen vinden een J-vormige relatie of geen verband.

Wat voegt deze studie toe? Dit is de eerste meta-analyse die kijkt naar de relatie tussen alcoholconsumptie en veneuze trombo-embolie.

Deze meta-analyse omvat tien prospectieve onderzoeken met meer dan 440.000 deelnemers van wie er 10.000 een veneuze trombo-embolie tijdens de onderzoeksperioden ontwikkelden. De onderzoeken vonden plaats in Europese landen en de Verenigde Staten.

Geen associatie
De analyse laat geen verband zien tussen alcoholconsumptie en veneuze trombo-embolie vergeleken met niet-drinken. Wanneer er wordt gekeken naar een mogelijke relatie met verschillende hoeveelheden alcohol, dan is er een trend dat bij een hogere alcoholconsumptie het risico lineair verlaagt, maar deze is niet statistisch significant.

Veneuze trombo-embolie
Veneuze trombo-embolie is een aandoening waarbij zich een bloedstolsel vormt in een ader. Dit gebeurt vaak in de dieper gelegen aderen van het been, de lies of de arm. Het stolsel kan via de bloedsomloop uiteindelijk vast komen te zitten in de longen. Ongeveer 25-40% van de gevallen van veneuze trombo-embolie heeft een onbekende oorzaak. Leefstijl kan een belangrijke factor zijn, zoals een gebrek aan lichaamsbeweging en roken.

   Sterke punten

  • Meta-analyse
  • Alleen prospectieve studies meegenomen
  • Dosis-responsanalyse uitgevoerd
  • Resultaten zijn generaliseerbaar naar de westerse bevolking

 

   Beperkingen

  • Bij sommige onderzoeken zitten er voormalige drinkers in de referentiegroep (hoeveel studies dit zijn is gespecificeerd), wat de resultaten kan beïnvloeden.

Kijk hier voor meer informatie over bier en hart- en vaatziekten of bekijk onderstaande infographic.

Referenties
Chen, M., Ji, M., Chen, T., Hong, X., & Jia, Y. (2020). Alcohol consumption and risk for venous thromboembolism: a meta-analysis of prospective studies. Frontiers in nutrition7, 32.
Ronksley PE, Brien SE, Turner BJ et al. (2011). Association of alcohol consumption with selected cardiovascular disease outcomes: a systematic review and meta-analysis. BMJ, 342:d671.
Lee, K. W., & Lip, G. Y. (2003). Effects of lifestyle on hemostasis, fibrinolysis, and platelet reactivity: a systematic review. Archives of internal medicine163(19), 2368-2392.