Matige alcoholconsumptie verlaagt de totale chronische ziektelast

Het is al bekend dat matige alcoholconsumptie kan beschermen tegen hart- en vaatziekten en dat (vooral overmatige) alcoholconsumptie het risico op kanker kan verhogen. Nu blijkt, alles samengenomen, matige alcoholconsumptie de totale chronische ziektelast te verlagen. Dat concluderen Nederlandse onderzoekers in een studie die onlangs werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Epidemiology.

Ziektelast
De studie1 toont aan dat matige alcoholconsumptie (mannen 5-30 g/dag, vrouwen 5-15 g/dag) geassocieerd is met een lagere totale ziektelast in vergelijking met lichte alcoholconsumptie (0-5 g/dag). De associatie komt voornamelijk door een lagere ziektelast van hart- en vaatziekten (maar niet van kanker). De onderzoekers concluderen dat de associatie sterker is in ouderen en afwezig in jongere vrouwen (zie kanttekening).​ Alcoholconsumptie van meer dan 30 gram per dag voor vrouwen en 60 gram per dag voor mannen is geassocieerd met een verhoogde ziektelast van alcohol-gerelateerde kanker.

In perspectief
Eerdere onderzoeken lieten al zien dat matige alcoholconsumptie zowel positieve als negatieve effecten kan hebben op afzonderlijke aandoeningen. De huidige studie neemt verschillende ziektes mee en berekent de totale chronische ziektelast. Hiermee vatten ze de tegenstrijdige associaties van alcohol op verschillende ziektes samen.

1. J. W. J.  Beulens, Fransen, H. P., Struijk, E. A., Boer, J. M. A., G de Wit, A., N Onland-Moret, C., Hoekstra, J., Bueno-de-Mesquita, B. H., Peeters, P. H. M., en May, A. M. Moderate alcohol consumption is associated with lower chronic disease burden expressed in disability-adjusted life years: a prospective cohort study., Eur J Epidemiol, 2017.


Kanttekening Kennisinstituut Bier
De onderzoekers concluderen dat matige alcoholconsumptie de totale ziektelast verlaagt. Deze associatie zou vooral gelden voor ouderen, maar niet voor jonge vrouwen. Bij deze conclusie over jonge vrouwen plaatsen wij de kanttekening dat hij gebaseerd is op niet significante resultaten en dus op toeval zou kunnen berusten. Een mogelijke verklaring voor deze trend is dat vrouwen onder 50 jaar vaker lijden aan borstkanker dan aan hart- en vaatziekten. Daarnaast hebben de onderzoekers niet gekeken naar drinkpatronen. De associaties kunnen daardoor mogelijk verstoord zijn door zogenaamde ‘binge’-drinkers. Echter komt binge-drinken niet veel voor onder ouderen.

Conclusie: Matig drinken kan de ziektelast verlagen, voornamelijk onder ouderen. Maar ga niet drinken voor je gezondheid.​