Hoeveel draagt alcohol bij aan het risico op kanker?

Kanker kent verschillende leefstijlrisicofactoren. Roken is de belangrijkste. Gevolgd door ernstig overgewicht en infecties. Alcohol kan ook het risico op het krijgen van kanker verhogen. Nieuw onderzoek kijkt naar de bijdrage van verschillende hoeveelheden alcohol op het risico op de twintig meest voorkomende kankersoorten. Als de risico’s van de kankersoorten worden samengevoegd blijkt dat tot 15 gram alcohol per dag het totale risico niet is verhoogd. Vanaf 15 gram alcohol per dag is er wel een risicoverhoging. De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Nutrition and HealthSciences(1).

Nieuwe analyse
De onderzoekers richten zich op de twintig meest voorkomende kankersoorten in de westerse wereld. Op basis van bestaande wetenschappelijke data berekenen ze bij verschillende hoeveelheden alcohol wat het risico is om deze soorten kanker te krijgen.
Dr. Henk Hendriks: “Deze aanpak is nieuw en geeft een indicatie van de bijdrage van alcohol aan het risico op de meest voorkomende kankersoorten in de westerse wereld. Door dit voor verschillende hoeveelheden alcohol te berekenen krijg je inzicht vanaf welke hoeveelheid alcohol het risico is verhoogd. Deze informatie kan nuttig zijn in de voorlichting over wat mensen kunnen doen om hun risico op kanker te verlagen.”

Resultaten
Tot 15 gram alcohol per dag blijkt er geen risicoverhoging op het krijgen van de meest voorkomende kankersoorten. Vanaf 15 gram per dag is er wel een risicoverhoging (zie: tabel 1). Over het algemeen geldt: hoe meer alcohol, hoe hoger het risico op kanker. Daarnaast blijken vrouwen gevoeliger dan mannen.

Tabel 1: De resultaten uit de studie (1) zijn als volgt:

Alcoholconsumptie [gram per dag]

Risicoverhoging

Mannen

Vrouwen

15-29,9

3%

8%

30-60

5%

10%

>60

20%

18%

Bekijk de ‘Resultaten in context’ voor een uitleg over deze percentages.

Alcohol en kanker
Alcohol kan het risico verhogen op zes soorten kanker. Het gaat om kanker aan het hoofd, de hals, de slokdarm, de borst, de lever en de dikke darm. Bij borst- en dikkedarmkanker is het risico al enigszins verhoogd bij het drinken van één glas. Bij de ander kankersoorten vanaf hogere consumptie. Over het algemeen geldt: hoe meer je drinkt, hoe hoger het risico op kanker. Ook zijn er een paar soorten kanker (bv. Non Hodgkin) waarbij alcohol juist lijkt te beschermen tegen kanker.

 

Bronnen:

  1. Hendriks HFJ, Calame W (2018) The Contribution of Alcohol Consumption to Overall Cancer Incidence in the Western World: A Meta-Analysis. J Nutr Health Sci 5(3): 311
  2. The Cancer Atlas