Helpt minder drinken om hypertensie onder controle te houden? Een Cochrane-review

Overmatige alcoholconsumptie is geassocieerd met hypertensie. Betekent dit ook dat minder drinken de bloeddruk helpt verlagen? Een recente Cochrane-review1 bekeek alle randomized controlled trials over dit onderwerp, maar vond er slechts één die van voldoende kwaliteit is. De auteurs concluderen dat het verlagen van de alcoholconsumptie geen significant effect heeft op de bloeddruk. Het bewijs is echter van zeer lage kwaliteit omdat de resultaten slechts op één onderzoek zijn gebaseerd.

Wat is er al bekend? Observationele studies tonen aan dat in de algemene bevolking zware alcoholconsumptie geassocieerd is met een verhoogd risico op hypertensie2. Het effect van lage tot matige alcoholconsumptie is minder duidelijk en lijkt te verschillen per geslacht en etniciteit2,3. Experimentele studies tonen aan dat een matige hoeveelheid alcohol de bloeddruk enigszins verlaagt bij gezonde mensen gedurende de eerste zes uur na consumptie4, maar dat de bloeddruk de volgende dag weer stijgt5.

Wat voegt deze studie toe? Dit is de eerste studie die systematisch het effect evalueert van het verlagen van de alcoholconsumptie op de bloeddruk bij mensen met hypertensie.

Slechts één studie meegenomen
Cochrane-reviews zijn altijd zeer uitgebreid en worden internationaal erkend als de hoogste standaard in evidence-basedgezondheidszorg. De huidige studie analyseert de resultaten van randomized controlled trials (RCT's) naar het effect van het verlagen van alcoholconsumptie op de bloeddruk bij mensen met hypertensie.

De inclusiecriteria zijn vrij streng: het experiment moet minstens 12 weken duren en minimaal 50 deelnemers per groep hebben (interventiegroep en controlegroep). De auteurs keken naar meer dan 1.210 onderzoeken, maar slechts één voldoet aan de kwaliteitscriteria.

PATHS-studie
Deze specifieke studie is de PATHS-studie uit de Verenigde Staten in de jaren 90. Er namen 269 deelnemers met hypertensie aan deel, die twee jaar lang zijn gevolgd. Aan het begin van het onderzoek consumeerden de deelnemers gemiddeld zes drankjes per dag. De helft van de deelnemers, de interventiegroep, volgde hierna een cognitief-gedragsprogramma met als doel de alcoholconsumptie terug te brengen tot maximaal 14 drankjes per week (twee per dag). De andere helft, de controlegroep, werd gevraagd om hun alcoholconsumptie niet te veranderen.

Geen effect
Uit deze ene studie blijkt dat het succesvol verlagen van de alcoholconsumptie niet significant tot een verlaging van de bloeddruk bij mensen met hypertensie leidt, in vergelijking met het aanhouden van de huidige alcoholconsumptie. De studie vindt ook geen verschil in aantal sterfgevallen, en hart- en vaatproblemen.

Bewijs van lage kwaliteit
De auteurs beoordelen het bewijs echter van laag tot zeer lage kwaltiet. Voornamelijk omdat de hele review slechts op één onderzoek is gebaseerd. Er is dringend behoefte aan goed uitgevoerde RCT’s die een langere tijd duren.

   Sterke punten

  • Systematisch gezocht naar studies
  • Kwaliteit van bewijs geschat

   Beperkingen

  • Slechts één studie inbegrepen
  • Interventiestudie was niet geblindeerd

Referenties

  1. Acin, M. T., Rueda, J. R., Saiz, L. C., Mathias, V. P., Alzueta, N., Solà, I., … & Erviti, J. (2020). Alcohol intake reduction for controlling hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews, (9).
  2. Roerecke, M., Tobe, S. W., Kaczorowski, J., Bacon, S. L., Vafaei, A., Hasan, O. S., … & Rehm, J. (2018). Sex‐specific associations between alcohol consumption and incidence of hypertension: a systematic review and meta‐analysis of cohort studies. Journal of the American Heart Association, 7(13), e008202.
  3. Liu, F. et al. (2020). Race- and sex-specific association between alcohol consumption and hypertension in 22 cohort studies: A systematic review and meta-analysis. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, Volume 30, Issue 8, 1249 – 1259
  4. .Tasnim, S., Tang, C., Musini, V. M. & Wright, J. M. Effect of alcohol on blood pressure. Cochrane Database Syst. Rev.(2020).
  5. McFadden, C. B., Brensinger, C. M., Berlin, J. A. & Townsend, R. R. (2005) Systematic review of the effect of daily alcohol intake on blood pressure.