Etnische verschillen in de associatie tussen alcoholconsumptie en hoofd- en halskanker

Alcohol is een bekende risicofactor voor hoofd- en halskanker. Het is nog onbekend in hoeverre etnische verschillen deze associatie kunnen beïnvloeden. Een recente studie analyseert een grote populatie om deze etnische verschillen te onderzoeken. De resultaten laten zien dat de associatie tussen alcoholconsumptie (en roken) en hoofd- en halskanker sterker is in zwarte in vergelijking met witte mensen. De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cancer Causes and Control.


Wat is er al bekend?
Uit het laatste rapport van de World Cancer Research Fund (WCRF) blijkt dat alcoholconsumptie sterk geassocieerd is met hoofd- en halskanker2. Er is weinig bekend over verschillen tussen etnische groepen, omdat daarvoor weinig data beschikbaar zijn.

Wat voegt deze studie toe?
De huidige studie combineert data van verschillende studies en is daarmee de eerste analyse met een relatief groot aantal zwarte mensen. Etnische verschillen in de associatie tussen alcoholconsumptie en hoofd- en halskanker zijn onderzocht.

Sterke associatie
De onderzoekers combineren 13 case-control studies met ruim 17.000 deelnemers in de Verenigde Staten1. De associatie tussen alcoholconsumptie en hoofd- en halskanker is sterker in zwarte mensen in vergelijking met witte. Alcoholconsumptie is gemeten met verschillende indicatoren zoals alcoholgebruik (nooit, huidig, voormalig), aantal glazen alcohol per dag, hoeveelheid alcohol (in ml) per dag en periode van alcoholgebruik (in jaren). Zo hebben witte mensen die 1-3 glazen per dag drinken een 2 keer zo hoog risico op hoofd- en halskanker in vergelijking met niet-drinkers. Zwarte mensen daarentegen hebben een 3,5 keer zo hoog risico voor dezelfde hoeveelheid alcoholconsumptie.
Er zijn slechts kleine verschillen tussen specifieke kankersoorten die vallen onder hoofd- en halskanker. Daarnaast is voor roken de associatie met hoofd- en halskanker ook iets sterker voor zwarte mensen in vergelijking met witte mensen. 

Mechanisme
Het onderliggende mechanisme dat de etnische verschillen in kankerrisico kan verklaren is nog onbekend en moet nog worden onderzocht. De onderzoekers speculeren dat de verschillen eventueel te maken kunnen hebben met: verschillen in alcoholmetabolisme tussen de groepen, dat hoofd- en halskanker sowieso bij de ene groep vaker voorkomt dan bij de andere of dat er andere verstorende risicofactoren zijn die het risico in de ene groep meer beïnvloeden dan in de andere1.

Hoofd- en halskanker
Hoofd- en halskanker omvat kankers in de mondholte, de keelholte en het strottenhoofd. Deze kankers samen zorgen wereldwijd voor meer dan een half miljoen kankergevallen per jaar1. Het laatste rapport van de WCRF laat zien dat er overtuigend bewijs is voor de associatie tussen alcoholconsumptie en hoofd- en halskanker. Andere risicofactoren voor hoofd- en halskanker zijn: roken, orale infectie met risicovolle humaan papillomavirussen, blootstelling aan asbest, en overgewicht en obesitas2.

Sterke punten

  • Relatief groot aantal zwarte mensen meegenomen in de analyses.
  • Meerdere indicatoren voor alcoholgebruik (en roken) meegenomen.
  • Analyses voor specifieke soorten kanker.

Zwakke punten

  • Missende gegevens kunnen hebben geleid tot ongecorrigeerde verstorende factoren.

     

Lees hier meer over alcohol en kanker of bekijk de infographic hieronder.

Referenties:
1. Voltzke, K. J., Lee, Y. - C. A., Zhang, Z. - F., et al. Racial differences in the relationship between tobacco, alcohol, and the risk of head and neck cancer: pooled analysis of US studies in the INHANCE Consortium?Cancer Causes and Control, vol. 29, nr. 7, pp. 619 - 630, 2018.
2. World Cancer Research Fund. Mouth, pharynx & larynx cancers; How diet, nutrition and physical activity affect mouth and throat cancer risk. https://www.wcrf.org/dietandcancer/mouth-pharynx-larynx-cancers