Effect van alcoholconsumptie op risico op hoge bloeddruk bij mannen en vrouwen: een meta-analyse

Een nieuwe meta-analyse onderzoekt de associatie tussen alcoholconsumptie en hoge bloeddruk bij mannen en vrouwen. Resultaten laten zien dat voor mannen elke hoeveelheid alcohol het risico op een hoge bloeddruk verhoogt, in vergelijking met niet-drinkers. Voor vrouwen is er geen verhoogd risico tot twee glazen alcohol per dag. Deze meta-analyse is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of the American Heart Association.

Wat is er al bekend?
De associatie tussen alcoholconsumptie en hoge bloeddruk is al uitgebreid onderzocht. Overmatige alcoholconsumptie verhoogt het risico op een hoge bloeddruk bij zowel mannen als vrouwen. De associatie met licht tot matige alcoholconsumptie is echter nog onduidelijk. Sommige studies vinden beschermende effecten, terwijl andere negatieve of geen effecten vinden.

Wat voegt deze studie toe?
Deze meta-analyse onderzoek de associatie tussen verschillende hoeveelheden alcohol en het risico op hoge bloeddruk bij mannen en vrouwen afzonderlijk. Alleen observationele studies van hoge kwaliteit zijn meegenomen. Een oorzakelijk verband is niet onderzocht.

Mannen versus vrouwen
Deze meta-analysebevat 18 studies met in totaal meer dan 360.000 deelnemers. Het risico op hoge bloeddruk in voormalige drinkers blijkt gelijk te zijn aan dat van levenslange geheelonthouders. Voor mannen verhoogt elke hoeveelheid alcohol het risico op hoge bloeddruk met 19 – 68%, met een hoger risico voor hogere alcoholconsumptie. Voor vrouwen daarentegen, blijkt 1-2 glazen per dag het risico op hoge bloeddruk niet te verhogen. Er is ook geen beschermend effect gevonden, in tegenstelling tot een eerdere meta-analyse2. Alcoholconsumptie van meer dan 3 glazen per dag is geassocieerd met een 46% verhoogd risico op hoge bloeddruk bij vrouwen. Er zijn geen verschillen gevonden voor verschillende leeftijdsgroepen1.

Mechanisme
Randomized controlled trials hebben een oorzakelijk verband gevonden tussen overmatige alcoholconsumptie en hoge bloeddruk. Bovendien hebben studies biologische mechanismen gevonden die dit verband kunnen verklaren1. Voor licht tot matige alcoholconsumptie hebben eerdere studies echter uiteenlopende associaties gevonden. Meer onderzoek is nodig om de associatie tussen licht tot matige alcoholconsumptie en hoge bloeddruk, en het onderliggende mechanisme te bevestigen. Wat betreft de verschillen tussen mannen en vrouwen, suggereren de onderzoekers dat die kunnen komen door verschillen in alcoholmetabolisme of drinkpatroon (bijv. meer binge-drinken onder mannen).

Hoge bloeddruk
Wereldwijd heeft bijna 20% van alle mensen (ongeveer 1 miljard) last van een hoge bloeddruk. Het is daarmee de derde belangrijkste risicofactor voor ziektelast1. Hoge bloeddruk is een leefstijlgerelateerde aandoening. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld een ongezond eetpatroon, overgewicht of obesitas, te weinig lichaamsbeweging, overmatige alcoholconsumptie en roken3.

Sterke punten

  • Aparte analyses voor mannen en vrouwen
  • Er is gekeken naar verschillende hoeveelheden alcohol
  • Studies van hoge kwaliteit meegenomen 

Zwakke punten

  • Geen conclusies over oorzakelijk verband
  • Drinkpatroon (bijv. Binge-drinken) niet meegenomen

     

Lees hier meer over alcohol en hart- en vaatziekten

References
1. M. Roerecke, Tobe, S. W., Kaczorowski, J., Bacon, S. L., Vafaei, A., Hasan, O. S. M., Krishnan, R. J., Raifu, A. O., Rehm, J. Sex-specific associations between alcohol consumption and incidence of hypertension: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. Journal of the American Heart Association, vol. 7, nr. 13, 2018.
2. A. Briasoulis, Agarwal, V., Messerli, F. H. Alcohol Consumption and the Risk of Hypertension in Men and Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Clinical Hypertension, vol. 14, nr. 11, pp. 792 - 798, 2012.
3. World Health Organization (Europe). Factsheet High Blood Pressurehttp://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/185917/Fact-sheet-World-Health-Day-2013-Eng-final.pdf?ua=1