Effect van alcohol op veneuze trombo-embolie: een meta-analyse

21/06/2021

Matige alcoholconsumptie is geassocieerd met een lager risico op hart- en vaatziekten. Er is echter maar weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen alcoholconsumptie en het risico op bloedstolsels in aderen, ook wel veneuze trombo-embolie genoemd. Een recent gepubliceerde meta-analyse1 vindt een klein verminderd risico met lage tot matige alcoholconsumptie.

Wat is er al bekend? Matige alcoholconsumptie is geassocieerd met een lager risico op hart- en vaatziekten2, waaronder een lager risico op de vorming van bloedstolsels in slagaderen3. Er is minder onderzoek naar de relatie tussen alcoholconsumptie en veneuze trombo-embolie. Sommige studies vinden een verlaagd risico bij hogere alcoholconsumptie, andere vinden een J-vormige relatie of geen verband. De meest recente meta-analyse vindt geen relatie.4

Wat voegt deze studie toe? De huidige meta-analyse omvat 14 cohort en 4 case-controlstudies met in totaal meer dan 750.000 deelnemers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten alcoholische dranken en geslacht.

Lager risico bij matige alcoholconsumptie
Vergeleken met niet-drinkers neemt het risico op het ontwikkelen van veneuze trombo-embolie met 9% af voor mensen met een lage tot matige alcoholconsumptie: hier gedefinieerd als minder dan 14 drankjes per week. Dit lagere risico is aanwezig voor zowel mannen als vrouwen. Er is geen significant verband met hogere alcoholconsumptie.

Bier, wijn en sterkedrank
De auteurs proberen te achterhalen of het effect voor alle typen alcoholische dranken hetzelfde is. Resultaten zijn inconsistent. Bier drinken is geassocieerd met een lager risico op veneuze trombo-embolie in vergelijking met niet-drinken. Voor wijn en sterkedrank is er geen relatie aanwezig. De auteurs zeggen dat sterkedrank het risico zelfs iets kan verhogen, maar dit is niet statistisch significant.

Veneuze trombo-embolie
Veneuze trombo-embolie is een aandoening waarbij zich een bloedstolsel vormt in een ader. Dit gebeurt vaak in de dieper gelegen aderen van het been, de lies of de arm. Het stolsel kan via de bloedsomloop uiteindelijk vast komen te zitten in de longen. Ongeveer 25-40% van de gevallen van veneuze trombo-embolie heeft een onbekende oorzaak. Leefstijl kan een belangrijke factor zijn, zoals een gebrek aan lichaamsbeweging en roken.

   Sterke punten

  • Meta-analyse

   Beperkingen

  • Geen rekening gehouden met ex-drinkers
  • Alcoholconsumptie is per week: drinkpatroon niet meegenomen

Referenties

  1. Zhang, X., Chen, X., Yang, J., Du, L., Zhou, Y., & Li, K. (2021). Meta-analysis of alcohol consumption and venous thromboembolism. Journal of Public Health.
  2. Ronksley PE, Brien SE, Turner BJ et al. (2011). Association of alcohol consumption with selected cardiovascular disease outcomes: a systematic review and meta-analysis. BMJ, 342:d671.
  3. Lee, K. W., & Lip, G. Y. (2003). Effects of lifestyle on hemostasis, fibrinolysis, and platelet reactivity: a systematic review. Archives of internal medicine163(19), 2368-2392.
  4. Chen, M., Ji, M., Chen, T., Hong, X., & Jia, Y. (2020). Alcohol consumption and risk for venous thromboembolism: a meta-analysis of prospective studies. Frontiers in nutrition7, 32.