Effect van alcohol op blaaskanker: verschil in geslacht en soort drank

03/12/2021

Het is nog onduidelijk of alcohol het risico op blaaskanker verhoogt. Auteurs van een nieuwe meta-analyse1 proberen meer duidelijkheid te creëren. Ze vinden geen effect van alcoholconsumptie op het risico op blaaskanker in het algemeen, maar wel een verhoogd risico van zware alcohoconsumptie bij mannen, en bij het drinken van sterkedrank. Meer onderzoek is nodig.

Wat is er al bekend? Eerdere meta-analyses vinden geen verhoogd risico op blaaskanker bij matige alcoholconsumptie, maar de resultaten van zware alcoholconsumptie zijn inconsistent.2,3 De ene meta-analyse2 vindt geen associatie, maar een andere vindt een verhoogd risico bij zware alcoholconsumptie bij Japanners.3 Al met al stelt het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKOF) dat het bewijs over het effect van alcohol op blaaskanker beperkt is en trekt geen conclusies.4

Wat voegt dit onderzoek toe? Deze meta-analyse analyseert op basis van of het verband tussen alcoholconsumptie en het risico op blaaskanker verschillend is voor mannen en vrouwen en voor verschillende soorten alcoholische dranken. In totaal zijn er negen onderzoeken meegenomen.

Hoger risico bij mannen
Op het eerste gezicht is er geen verband tussen alcoholconsumptie en blaaskanker. Maar wanneer de auteurs de gegevens van mannen en vrouwen apart bekijken, verhoogt alcohol wel het risico bij mannen. Meer dan twee glazen per dag geeft een 23% verhoogd risico op blaaskanker in vergelijking met niet-drinken.

Verhoogd risico bij sterkedrank
Wanneer de onderzoekers kijken naar de verschillende soorten alcoholische dranken, blijkt ook dat sterkedrank een verhoogd risico met zich meedraagt. Elk extra glas per dag verhoogt het risico met 9%.

Blaaskanker
Blaaskanker is wereldwijd de 10e meest gediagnosticeerde kanker met naar schatting 549.000 nieuwe gevallen per jaar en 200.000 sterfgevallen. Mannen krijgen vaker blaaskanker dan vrouwen. Het roken van sigaretten is de grootste risicofactor die bijdraagt aan de helft van het risico op het ontwikkelen van de ziekte.

   Sterke punten

  • Alleen cohortonderzoeken meegenomen
  • Aparte analyse voor soort drank
  • Aparte analyse voor mannen en vrouwen
  • Kwaliteit van de onderzoeken beoordeeld

   Beperkingen

  • Observationeel onderzoek – kan causaliteit niet bewijzen
  • Niet gecorrigeerd voor ex-drinkers

Referenties

  1. Lao, Y., Li, X., He, L., Guan, X., Li, R., Wang, Y., … & Dong, Z. (2021). Association Between Alcohol Consumption and Risk of Bladder Cancer: A Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Frontiers in oncology, 3381.
  2. Pelucchi, C., Galeone, C., Tramacere, I., Bagnardi, V., Negri, E., Islami, F., … & La Vecchia, C. (2011). Alcohol drinking and bladder cancer risk: a meta-analysis. Annals of oncology, 23(6), 1586-1593.
  3. Vartolomei, M. D., Iwata, T., Roth, B., Kimura, S., Mathieu, R., Ferro, M., … & Seitz, C. (2019). Impact of alcohol consumption on the risk of developing bladder cancer: a systematic review and meta-analysis. World journal of urology, 1-12.
  4. WCRF (2015) Diet, nutrition, physical activity and bladder cancer. Revised 2018.