Effect alcoholconsumptie op hypertensie-risico bij Aziatische en westerse mannen: een meta-analyse

Hoge alcoholconsumptie wordt geassocieerd met een verhoogd risico op hypertensie. Maar een recente meta-analyse1, gepubliceerd in The Korean Association of Internal Medicine, constateert dat er voor Aziatische mannen al een verhoogd risico is bij het drinken van minder dan twee drankjes per dag in vergelijking met niet-drinken. Voor westerse mannen wordt een vergelijkbare trend gezien, maar het risico neemt pas significant toe bij meer dan zes glazen per dag.

Wat is er al bekend? Hoge alcoholconsumptie verhoogt het risico op hypertensie, maar de relatie voor matige alcoholconsumptie is minder duidelijk. Uit een eerdere meta-analysebleek dat elke hoeveelheid alcohol het risico bij mannen verhoogt, en dat voor vrouwen het risico toeneemt bij meer dan twee drankjes per dag. Een meta-analyse3 uit 2012 vond een verlaagd risico voor vrouwen met een lage alcoholconsumptie.

Wat voegt deze studie toe? Deze meta-analyse richt zich uitsluitend op mannen en maakt onderscheid tussen Aziatische en westerse mannen.

Wetenschappers van verschillende Koreaanse universiteiten namen 11 studies mee in de meta-analyse; tien cohortstudies en één case-control studie. Zeven van de onderzoeken zijn in Azië uitgevoerd.  

Hoger risico voor Aziatische mannen
De studie kijkt alleen naar mannen, omdat de onderzoekers aangeven dat de hoeveelheid alcohol die vrouwen consumeren te laag is om een conclusie te trekken over een dosis-responsrelatie. Vooral voor Aziatische vrouwen.

De analyse toont aan dat voor Aziatische mannen het risico op hypertensie 25% toeneemt bij een lage alcoholconsumptie (minder dan twee drankjes per dag: 20 gram alcohol) in vergelijking met geheelonthouders. Twee tot vier drankjes per dag verhoogt het risico met bijna 50%. Voor westerse mannen is dezelfde lineaire trend aanwezig, maar het risico neemt pas significant toe bij 60 gram alcohol per dag. Dit komt mogelijk doordat er maar weinig westerse studies zijn meegenomen per alcoholcategorie.

Hypertensie
Hypertensie wordt ook wel hoge bloeddruk genoemd. Wereldwijd treft het ongeveer 1 miljard mensen, met een prevalentie van bijna 20%. Het is de derde belangrijkste risicofactor voor de wereldwijde ziektelast2. Langdurige hypertensie beschadigt de wanden van de bloedvaten en veroorzaakt aderververkalking. Dit kan uiteindelijk organen zoals hart, hersenen, ogen en nieren beschadigen.

Mechanisme
Hoe hoge alcoholconsumptie de bloeddruk verhoogt, is nog niet helemaal duidelijk, maar in een overzichtsartikel4 wordt gesuggereerd dat vaatvernauwing als gevolg van ontsteking en oxidatieve schade de belangrijkste oorzaak is van alcohol-gerelateerde hypertensie. 

De auteurs van de huidige meta-analyse geven geen verklaring voor een mogelijk regionaal verschil in hypertensie-risico door alcoholconsumptie.

    Sterke punten

  • Meta-analyse
  • Geheelonthouders gebruikt als referentiegroep
  • Sub-analyse uitgevoerd voor Aziatische en westerse mannen
  • Alcoholcategorieën duidelijk gedefinieerd

    Beperkingen 

  • Weinig gegevens over hoge alcoholconsumptie bij westerse mannen


References
Jung, M. H., Shin, E. S., Ihm, S. H., Jung, J. G., Lee, H. Y., & Kim, C. H. (2019). The effect of alcohol dose on the development of hypertension in Asian and Western men: systematic review and meta-analysis. The Korean Journal of Internal Medicine.
Roerecke, M., Tobe, S. W., Kaczorowski, J., Bacon, S. L., Vafaei, A., Hasan, O. S., … & Rehm, J. (2018). Sex‐specific associations between alcohol consumption and incidence of hypertension: a systematic review and meta‐analysis of cohort studies. Journal of the American Heart Association, 7(13), e008202.
Briasoulis, A., Agarwal, V., & Messerli, F. H. (2012). Alcohol consumption and the risk of hypertension in men and women: a systematic review and meta‐analysis. The Journal of Clinical Hypertension, 14(11), 792-798.
Husain, K., Ansari, R. A., & Ferder, L. (2014). Alcohol-induced hypertension: Mechanism and prevention. World journal of cardiology, 6(5), 245.

Fotocredits: ‘bloeddruk' van frolicsomepl