Eerste meta-analyse onderzoekt verband tussen alcoholconsumptie en risico op refluxziekte

Er wordt beweerd dat het vermijden van specifieke voedingsgroepen, waaronder alcohol, de symptomen van gastro-oesofageale reflux zou kunnen verlichten, zoals brandend maagzuur. Het bewijs is echter tegenstrijdig voor alcohol. Een recente meta-analyse1, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Alcohol and Alcoholism, vond met alcohol een verhoogd risico op gastro-oesofageale reflux voor Aziaten, maar niet voor Europeanen.

Wat is al bekend?
Studies2 vonden alcoholconsumptie als een mogelijke oorzaak voor gastro-oesofageale refluxziekte, omdat het de beweeglijkheid van de slokdarm vermindert en de onderste slokdarmsfincter verzwakt (een ringvormige spier op de overgang van de slokdarm naar de maag). Echter, stoppen met drinken van alcohol vertoonde geen verbetering in reflux-symptomen.3

Wat voegt deze studie toe?
Dit is de eerste meta-analyse waarbij de relatie tussen alcoholconsumptie en het risico op gastro-oesofageale reflux uitgebreid wordt onderzocht.

De auteurs includeerden 29 observationele studies: 26 cross-sectionele studies en drie case-control studies. In totaal omvat deze studie gegevens van bijna 200.000 mensen.

Verhoogd risico voor Aziatische mensen      
In vergelijking met mensen die niet of slechts af en toe drinken, hebben mensen een hoger risico op gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) wanneer ze met meer regelmaat drinken (3-5 keer per week). Het risico verdubbelt zelfs wanneer de frequentie van drinken meer dan 3-5 keer per week is.

Met het splitsen van de gegevens is er echter alleen een verhoogd risico voor Aziatische en niet voor Europese mensen te zien. De reden hiervoor is onduidelijk. De auteurs suggereren dat het mogelijk komt door verschillen in genetische aanleg en cultureel gerelateerde drinkgewoontes.4 Maar er moet ook worden opgemerkt dat van de studies er 20 Aziatisch waren en slechts vijf Europees. 

Lineaire dosis-respons            
De dosis-responsanalyse toont een lineair verband tussen alcoholconsumptie en GORZ, met een toename van 16% met elke extra 12,5 g alcohol/dag. Er zijn echter slechts drie studies in deze analyse meegenomen, omdat alleen deze meer dan twee alcoholconsumptiecategorieën hebben. Er wordt niet vermeld of dit Aziatische of Europese studies zijn.

Refluxziekte    
GORZ is een spijsverteringsstoornis waarbij de maaginhoud regelmatig weer omhoog komt in de slokdarm. Symptomen zijn brandend maagzuur, slechte adem, pijn op de borst, braken, ademhalingsproblemen en gebitsaandoeningen. De prevalentie van GORZ varieert van 3 tot 33% wereldwijd, met de laagste prevalentie (3-8%) in Azië en de hoogste in het Midden-Oosten (9-33%). In Europa is de prevalentie ook vrij hoog met 9-26%.5

Sterke punten

  • Meta-analyse
  • Sub-analyses uitgevoerd
  • Dosis-respons analyse uitgevoerd

Zwakke punten 

  • Slechts 3 studies opgenomen met duidelijk gedefinieerde hoeveelheden alcohol
  • Geen rekening gehouden met ‘sick-quitters’
  • Geen analyse voor specifieke type alcohol
  • Aanzienlijke heterogeniteit tussen studies
  • Vooral Aziatische studies geïncludeerd 

Referenties 
1: Pan, J., Cen, L., Chen, W., Yu, C., Li, Y., & Shen, Z. (2018). Alcohol consumption and the risk of gastroesophageal reflux disease: a systematic review and meta-analysis. Alcohol and Alcoholism, 54(1), 62-69.
2: Castell, D. O., Murray, J. A., Tutuian, R., Orlando, R. C., & Arnold, R. (2004). the pathophysiology of gastro‐oesophageal reflux disease− oesophageal manifestations. Alimentary pharmacology & therapeutics, 20, 14-25.
3:Kaltenbach, T., Crockett, S., & Gerson, L. B. (2006). Are lifestyle measures effective in patients with gastroesophageal reflux disease?: an evidence-based approach. Archives of internal medicine, 166(9), 965-971.
4: Chang, C. H., Wu, C. P., Wang, J. D., Lee, S. W., Chang, C. S., Yeh, H. Z., ... & Lien, H. C. (2017). Alcohol and tea consumption are associated with asymptomatic erosive esophagitis in Taiwanese men. PloS one, 12(3), e0173230.
5: El-Serag, H. B., Sweet, S., Winchester, C. C., & Dent, J. (2014). Update on the epidemiology of gastro-oesophageal reflux disease: a systematic review. Gut, 63(6), 871-880.

Fotocredits: 'heartburn' van epickidstoys