De cardiovasculaire effecten van bier: een meta-analyse naar experimenteel bewijs

Er is al veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen alcoholconsumptie en hart- en vaatziekten, waarbij studies – zowel epidemiologisch als experimenteel – vaak bewijs vinden voor een mogelijk beschermend effect van matige alcoholconsumptie. Maar geldt dit voor alle alcoholische dranken? Voor het eerst kijkt een meta-analyse1, gepubliceerd in PLoS ONE, alleen naar experimentele studies met bierconsumptie. De resultaten duiden op een verhoging in HDL-cholesterol en een verbetering van de vasculaire elasticiteit. De auteurs concluderen dat een gunstig effect van bier op de endotheelfunctie waarschijnlijk is.

Wat is er al bekend? Epidemiologische studies laten vaak een J-vormige relatie zien tussen alcoholconsumptie en hart- en vaatziekten, met een beschermend effect van matige alcoholconsumptie2. Experimentele onderzoeken naar de fysiologische reactie op alcoholconsumptie ondersteunen het bestaan van een oorzakelijk verband, met als belangrijkste verklaring een toename in HDL-cholesterol en de belangrijkste functies ervan3.

Wat voegt deze studie toe? Deze meta-analyse kijkt naar experimentele studies waarbij deelnemers bier drinken, geen wijn of sterkedrank.

De meta-analyse omvat 26 experimentele onderzoeken. Bij deze experimenten dronken de deelnemers 0,5 tot 4 glazen bier per dag (5 tot 40 gram alcohol), wat vergeleken werd met het drinken van alcoholvrij bier of water.

Verhoogd HDL
In vergelijking met alcoholvrij bier en water is het totale cholesterol iets hoger bij deelnemers die bier drinken. Deze verhoogde niveaus komen door een verhoging in high-density-lipoproteïne (HDL), ook bekend als het 'goede cholesterol'. Low-density-lipoproteïne (LDL), ook wel het 'slechte cholesterol', en triglyceride waren niet verschillend tussen bier en de controle dranken.

Verhoogde vasculaire elasticiteit
Resultaten tonen ook aan dat de verwijding van een slagader wanneer de bloedstroom toeneemt beter is bij mensen die bier met alcohol drinken, wat wijst op een betere vasculaire elasticiteit. Maar bloeddruk- en ontstekingsmarkers verschillen niet in vergelijking met alcoholvrij bier en water.

Alcohol of polyfenolen?
Het is volgens de auteurs niet mogelijk om te concluderen of de verandering in lipiden komt door de alcohol of de polyfenolen in bier, omdat er tijdens de extractie van alcohol voor het maken van alcoholvrij bier ook een verlies is aan polyfenolen. Uit eerder onderzoek blijkt echter dat de effecten waarschijnlijk grotendeels door de alcohol zelf worden veroorzaakt.

   Sterke punten

  • Meta-analyse
  • Alleen experimentele studies inbegrepen
  • De eerste meta-analyse die kijkt naar de specifieke effecten van bier

   Beperkingen

  • Bij de meeste experimenten is geen rekening gehouden met het dieet of fysieke activiteit

Referenties

1. Spaggiari, G., Cignarelli, A., Sansone, A., Baldi, M., & Santi, D. (2020). To beer or not to beer: A meta-analysis of the effects of beer consumption on cardiovascular health. PloS one, 15(6), e0233619.
2. Ronksley PE, Brien SE, Turner BJ et al. (2011). Association of alcohol consumption with selected cardiovascular disease outcomes: a systematic review and meta-analysis. BMJ, 342:d671.
3.. Hendriks, H. F. (2020). Alcohol and Human Health: What Is the Evidence?. Annual Review of Food Science and Technology, 11, 1-21

Fotocredits: qimono