Amerikaanse alcoholrichtlijn blijft ongewijzigd

De alcoholrichtlijn in de Verenigde Staten blijft maximaal 2 glazen alcohol per dag voor mannen en maximaal 1 glas alcohol per dag voor vrouwen. Er bleek onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor een striktere aanbeveling van maximaal 1 glas per dag voor zowel mannen als vrouwen zoals de adviescommissie voorstelde.


Onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor verlaging
Eventuele herzieningen van voedingsrichtlijnen moeten volgens de Amerikaanse wet gebaseerd zijn op sterk wetenschappelijk bewijs.
Alhoewel de door de overheid aangestelde adviescommissie onvoldoende tijd had om de wetenschappelijke literatuur over de effecten van alcohol op kanker of hart- en vaatziekten samen te vatten, rapporteren zij wel dat er opkomend bewijs is dat een limiet van 1 drankje per dag voor mannen het risico op kanker en hart- en vaatziekten kan verlagen in vergelijking met hogere consumptieniveaus. Op basis hiervan kwam de adviescommissie met de aanbeveling om de richtlijn te verlagen naar maximaal 1 glas per dag, voor zowel mannen als vrouwen. Maar de Amerikaanse ministeries van landbouw en volksgezondheid vonden de aangedragen wetenschappelijke bewijslast van de adviescommissie onvoldoende sterk om een verlaging van de alcoholrichtlijn uit 2015-2020 te onderbouwen. De alcoholrichtlijn in de Verenigde Staten blijft hiermee maximaal 2 glazen alcohol per dag voor mannen en maximaal 1 glas alcohol per dag voor vrouwen. Een standaardglas alcohol in de Verenigde Staten bevat 14 gram alcohol (in Nederland 10 gram)1,2.

Niet drinken voor de gezondheid
De overheid neemt wel de aanbeveling van de adviescommissie over om niet te gaan drinken voor de gezondheid, en dat minder drinken beter is voor de gezondheid dan meer drinken. Ook erkennen de richtlijnen dat nieuw bewijs suggereert dat zelfs drinken binnen de aanbevolen limieten het risico op overlijden door verschillende oorzaken, zoals door verschillende soorten kanker en sommige vormen van hart- en vaatziekten, kan verhogen en daarom voorzichtigheid geboden is. Verder is toegevoegd dat de richtlijn geldt voor de dagen dat er alcohol wordt gedronken. Bovendien stellen de voedingsrichtlijnen dat zwaar drinken moet worden vermeden en moet er rekening worden gehouden met calorieën uit alcoholische dranken, aangezien deze gemakkelijk kunnen bijdragen aan een te hoge energie-inname1,2.

Werkwijze
De Amerikaanse voedingsrichtlijnen zijn officiële aanbevelingen van de overheid. Om ervoor te zorgen dat deze richtlijnen up-to-date zijn, benoemen het Amerikaanse ministerie van landbouw (U.S. Department of Agriculture) en het Amerikaanse ministerie van volksgezondheid (U.S. Department of Health and Human Services) om de vijf jaar een groep experts die zitting nemen in de Dietary Guidelines Advisory Committee. Deze adviescommissie vat al het onderzoek naar voeding en gezondheid samen, evalueert het en doet op basis van de laatste stand van de wetenschap een voorstel aan de overheid voor de Amerikaanse voedingsrichtlijnen. Vervolgens kunnen deskundigen binnen de overheid maar ook het publiek3 reageren op deze stukken. De voedingsrichtlijnen in de Verenigde Staten worden eens in de vijf jaar herzien.

Bronnen

  1. Dietary Guidelines for Americans 2020-2025 
  2. USDA-HHS Response to the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine: Using the Dietary Guidelines Advisory Committee’s Report to Develop the Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025
  3. Er zijn 1.733 openbare commentaren gegeven op de alcoholdocumenten van de adviescommissie