Alcoholrichtlijn geldt ook voor mensen met diabetes type 2

16/11/2021

De Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad vormen ook voor mensen met diabetes type 2 de basis voor een gezond en gevarieerd voedingspatroon. Voor mensen die alcohol willen drinken betekent dit dat ze het beste maximaal één glas per dag kunnen drinken. De Gezondheidsraad kwam 16 november met Richtlijnen goede voeding speciaal voor mensen met diabetes type 2.

Met en zonder diabetes
Voor mensen met en zonder diabetes type 2 geldt de alcoholrichtlijn: drink geen alcohol, of anders niet meer dan één glas per dag. Sommigen interpreteren deze richtlijn alsof het beter is om te stoppen met alcohol drinken. Dit bedoelt de Gezondheidsraad niet. De raad wil vooral benadrukken dat het niet de bedoeling is, als je niet drinkt, om vanwege gezondheidsredenen te beginnen met alcohol drinken. En als je drinkt, dan is het verstandig om maximaal één glas per dag te drinken. De Gezondheidsraad legt dit in de veelgestelde vragen over de Richtlijnen goede voeding 2015 helder uit.

Aandachtspunten alcoholconsumptie
Voor mensen met diabetes type 2 die alcohol drinken zijn er een aantal aandachtspunten. Zo kun je beter geen alcohol drinken op een lege maag en moet je extra waken voor een hypo. Om deze groep te helpen om verantwoord om te gaan met alcoholconsumptie heeft Kennisinstituut Bier een toolkit ontwikkeld. Hierin zitten allerlei voorlichtingsmaterialen die professionals kunnen gebruiken om alcoholconsumptie met mensen met diabetes te bespreken.
Naar de toolkit Diabetes & Alcohol

Overgewicht
In de richtlijnen voor mensen met diabetes type 2 staat ook dat het verstandig is om blijvend af te vallen als je overgewicht hebt. Een groot deel van de mensen met diabetes type 2 heeft overgewicht of ernstig overgewicht. Bij het afvallen kunnen de Richtlijnen goede voeding gevolgd worden, als onderdeel van een bredere aanpak waarbij ook andere leefstijlfactoren zoals voldoende bewegen centraal staan. Kennisinstituut Bier heeft een aantal hulpmiddelen voor professionals om alcoholconsumptie te bespreken. Onder andere over portiegrootte en calorieën
Naar de toolkits over calorieën en portiegrootte

Richtlijnen goede voeding voor mensen met diabetes type 2, Gezondheidsraad 2021