Geen associatie tussen matige bierconsumptie en alvleesklierkanker

Een nieuwe analyse die meerdere onderzoeken heeft bekeken laat zien dat er een associatie bestaat tussen hoge alcoholconsumptie en alvleesklierkanker bij mannen, maar bij lagere inname niet. De onderzoekers vonden geen associatie tussen alvleesklierkanker en bier en wijn, maar wel voor hoge consumptie van sterkedrank.1

Meerdere onderzoeken
De studie omvat negentien onderzoeken naar de associatie tussen alvleesklierkanker en alcoholconsumptie, waar meer dan 4 miljoen mensen aan deelnamen. Verschillende niveau’s van alcoholconsumptie werden bestudeerd: lage (0 – 12 gram alcohol per een dag), matige (12 – 24 gram alcohol per dag) en hoge alcoholconsumptie (meer dan 24 gram alcohol per dag). Ook de associatie met verschillende alcoholische dranken werd onder de loep genomen.

Sterkedrank en alcohol
Er werd geen associatie tussen alvleesklierkanker en bier en wijn gevonden. Meer dan vier glazen sterkedrank zorgde voor een hoger risico op alvleesklierkanker voor mannen vergeleken met niet-drinkers. Bij vrouwen was de associatie niet aanwezig. Dit gold ook wanneer er alleen naar de stof alcohol op zich werd gekeken. Hoge alcoholconsumptie was alleen geassocieerd met alvleesklierkanker bij mannen, niet bij vrouwen. Alhoewel er geen overduidelijke (lees= significante) associatie was, bleek het risico op alvleesklierkanker al wel te stijgen boven de 15 gram alcohol per dag voor zowel mannen als vrouwen.

Kanttekeningen
Hoewel dit een grote kwalitatief goede studie was, zijn er kanttekeningen te plaatsen. De wetenschappers van het International Scientific Forum on Alcohol Research van Boston University noemen onder andere dat de referentiegroep van niet-drinkers een mix was van mensen die hun hele leven geen alcohol dronken, en van mensen die om een bepaalde reden moesten stoppen. Ook is het niet duidelijk wat voor een drinkpatroon deelnemers hadden, zoals binge drinking of juist gespreide consumptie over de week.2 Er kan naar aanleiding van dit onderzoek geen oorzaak worden gegeven voor de link tussen sterkedrank en alvleesklierkanker. Mogelijk speelt de lagere concentratie alcohol of de aanwezigheid van andere stoffen (bijvoorbeeld polyfenolen) in bier en wijn een rol.

Conclusie
Er is geen associatie tussen bier- en wijnconsumptie en alvleesklierkanker. Wel voor hoge inname van sterkedrank (meer dan 24 gram alcohol per dag). Lage tot matige alcoholconsumptie (minder dan 24 gram alcohol per dag) wordt ook niet geassocieerd met alvleesklierkanker, hoge alcoholconsumptie bij mannen wel. Deze associatie moet nog verder worden onderzocht.

Lees hier meer over alcohol en kanker.

 

Bronnen:

Y. Wang, Y. Gou, W. Jin, M.Xiao, H. Fang (2016). Association between alcohol intake and the risk of pancreatic cancer: a dose-response meta-analysis of cohort studies. BMC Cancer 16:212.

International Scientific Forum on Alcohol Research. Critique 184: A major new meta-analysis on alcohol consumption and the risk of pancreatic cancer — 4 April 2016. Institute on Lifestyle & Health, Boston University.